Integrity fórum 2023

09.03.2023

Vo štvrtok 9. marca 2023 o 09.00 h sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční konferencia Integrity fórum 2023, ktorá sa bude venovať zásadám integrity vo verejnej správe a behaviorálnym prekážkam a faktorom umožňujúcim zlepšenie riadenia rizík integrity a korupcie. Na začiatku podujatia vystúpi s úvodným príhovorom vedúci Úradu vlády SR Július Jakab.

Podujatie je organizované Úradom vlády SR a Oddelením OECD pre integritu verejného sektora ako súčasť projektu Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike financovaného prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov. Projekt je zameraný na zlepšenie systému integrity verejnej správy a jeho cieľom je využiť medzinárodné skúsenosti a poznatky z praxe pri presadzovaní a posilňovaní verejnej integrity a prevencii korupcie.

Integrity Fórum 2023 je zamerané na predstavenie odborných výstupov, ktoré boli pripravované pod gesciou Úradu vlády SR. Prvá časť podujatia bude venovaná diskusii k schváleným Zásadám integrity vo verejnej správe, na ktorej vystúpia predstavitelia Úradu vlády SR a Rady pre štátnu službu, ale aj zástupcovia mimovládneho sektora. Druhá časť podujatia bude zameraná na predstavenie behaviorálnych prekážok a faktorov umožňujúcich zlepšenie riadenia rizík integrity a korupcie. V rámci diskusie vystúpi vedúca behaviorálna výskumná pracovníčka z OECD, ktorá skúmala behaviorálne prekážky a faktory priamo na dotknutých inštitúciách so zainteresovanými osobami. V rámci diskusie vystúpi aj riaditeľka Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a zástupkyňa Nadácie Zastavme korupciu.

Konferenciu bude možné sledovať online na FB Úradu vlády SR.


Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR
29696