> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Ivan Hudec


minister kultúry Slovenskej republiky
od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Ministerstvo kultúry SR

sa narodil 10. júla 1947 v Nitre. V roku 1972 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a potom pracoval na viacerých pracoviskách ako praktický lekár, pedagóg, vedecký i riadiaci pracovník. Okrem iného vypracoval metodiku počítačového zberu dát pre rádiodiagnostiku, organizačné postupy na určenie výkonov praktického lekára.

Ivan Hudec publikoval vyše päťdesiat odborných prác doma i v zahraničí. Je literárne činný, knižne vydal 10 literárnych diel - románov, zbierok, poviedok, politických esejí. Viaceré jeho diela vyšli v zahraničí. Je autorom rekonštrukcie staroslovanskej mytológie v beletrizovanej forme a laureátom viacerých literárnych cien.

Počas štúdia na LF UK bol spoluzakladateľom študentského divadielka malých javiskových foriem Divadla u Rolanda, kde pôsobil ako autor, režisér, herec a organizátor. Je autorom a spoluautorom viacerých televíznych, rozhlasových a divadelných scenárov. V publicistike sa venuje najmä témam štátu, menšín a kultúry. Publikuje v Slovenskom rozhlase, Literárnom týždenníku, denníku Slovenská Republika, Slovenských národných novinách a inde. V apríli 1990 sa stal poslancom SNR.

Do funkcie člena vlády Slovenskej republiky ho nominovalo HZDS.

Osobnými záľubami Ivana Hudeca okrem literatúry sú futbal a tenis. Je ženatý, má 3 deti. Aktívne ovláda anglický a ruský jazyk.