> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 07. 2006 do 08. 07. 2010

Ivan Valentovič


minister zdravotníctva
od 4. 7. 2006 do 3. 6. 2008

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ivan Valentovič sa narodil 15. apríla 1954 v Trnave. Vysokoškolské vzdelanie ukončil na Lekárskej fakulte Univerzity komenského v Bratislave. V rokoch 1986 - 1992 pracoval na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. V roku 1992 pôsobil ako posudkový lekár a od v roku 1994 zastáva funkcie v zdravotných poisťovniach zdravotného a životného poisťovníctva.