> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 21.03.2020 do 15.05.2023

Ján Horecký


minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR