> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 04. 2012 do 23. 03. 2016

Ján Počiatek


minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Dátum narodenia: 16. september 1970
Vzdelanie: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky, špecializácia na informatiku
  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta národného hospodárstva
Dodatočné vzdelávacie aktivity  
2005 Stockholm School of Economics, Management Program for leaders
of  Large Corporations (Paríž)
2004 Maxman Consultants, Team building, Coaching (Bratislava)
2004 ILP - International Leadership Program, part I, II, III (Oslo, New York)
2003 IBIS partner - individual training focusing on leadership and coaching
2002 IBIS partner - individual training focusing on change and constant
renewal
2002 Stockholm School of Economics, International Management Program, part II (Moskva)
2002 KNO Slovakia, individual training on management style and communication (Bratislava)
2001 Stockholm School of Economics, International Management Program, part I (Barcelona, Bangkok)
2000 Telenor Corporate University Oslo - Training for IP/ATM LAN/WAN Technologies
2000 FBE/For Business Excellence, Project Management
1999 FBE/For Business Excellence, Total Quality Management
1999 Telenor Corporate University Oslo - Technical Risk Management of
Industrial Enterprises
1998 City University Bratislava on behalf of Open University London MBA program, development management of corporations and management of change
   
Profesionálna kariéra:  
4. apríl 2012 - minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2010 - 2012 poslanec NR SR
2006 - 1010 minister financií SR
2005 spoluvlastník LM Development, s.r.o.
2003 spoluvlastník Rostik Restaurants, s.r.o.
2002 člen Predstavenstva Bratislava Trade Center, a.s.
  člen Predstavenstva Business Park Bratislava, a.s.
2001 výkonný riaditeľ (člen Rady riaditeľov International Satellite Communication AS), Telenor Slovakia, s.r.o.
  spoluvlastník FoodRest, s. r. o.
2000 - 2001 obchodný riaditeľ a zástupca výkonneho riaditeľa Telenor Slovakia, s.r.o.
2000 spoluvlastník FoRest, s. r. o.
1999 - 2000 projektový riaditeľ International Satellite Communication, Telenor Slovakia, s.r.o.
1995 akcionár Harley Davidson Bratislava, a. s.
1995 - 1999 riaditeľ oddelenia projektov Telenor Slovakia Ltd.
1995 projektový inžinier Telenor Slovakia Ltd.