> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 04. 2012 do 23. 03. 2016

Ján Richter


minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Dátum narodenia 5. október 1956
Miesto narodenia Zlaté Moravce
Vzdelanie Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Strojnícky inštitút
  Stredná priemyselná škola strojnícka
   
Profesionálna prax:  
od 2006          poslanec NR SR, podpredseda výboru pre obranu a bezpečnosť
od 2006          generálny manažér, SMER – SD Bratislava
2005 – 2006   politický tajomník, SMER – SD Bratislava
1998 – 2004   ústredný tajomník, SDĽ Bratislava
1993 – 1998   manažér združenia podnikateľov, riaditeľ spoločnosti
1991 – 1992   THP, Združené služby Mojmírovce
1989 – 1991   okresný predseda, krajský podpredseda, SDĽ Nitra
1976 – 1988   THP, dielovedúci, CALEX Zlaté Moravce