Jarný RoadTrip 2023 má víťazov

09.06.2023

Úrad vlády SR realizoval v marci Jarný RoadTrip 2023, ktorý bol zameraný na študentov tretích ročníkov stredných škôl.

Cieľom RoadTripu 2023 bolo prostredníctvom prednášok priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v ich regióne a zoznámiť ich s princípmi čerpania fondov. Súčasťou prednášky bol aj projekt „Škola EÚ“ so základnými informáciami o fungovaní Európskej únie. Hlavným cieľom aktivity RoadTrip  bolo zviditeľnenie projektov podporených z EÚ a tiež zvýšenie povedomia študentov o výhodách, ktoré máme vďaka členstvu v Únií.

RoadTrip 2023 odštartoval v pondelok 20. marca v Košiciach. Počas dvoch týždňov pokračoval RoadTrip návštevou ďalších deväť miest, a to Prešova, Bardejova, Starej Ľubovne, Levoče, Banskej Bystrici, Topoľčian, Levíc a Piešťan. 31. marca sa RoadTrip ukončil v Žiari nad Hronom.

Súčasťou stretnutí so študentmi v regiónoch Slovenska bolo aj vyhlásenie súťaže, v rámci ktorej študenti dostali za úlohu vyhľadať projekt z programového obdobia 2014 - 2020 vo svojom meste alebo regióne a popísať ho v detailnej správe. Správa mala obsahovať operačný program, prostredníctvom ktorého bol projekt financovaný, rozpočet a ciele projektu, fotodokumentáciu, prípadne video-dokumentáciu a tiež vlastný pohľad na to, ako projekt zlepšil kvalitu života v ich meste/regióne. Pre víťazov súťaže sú pripravené atraktívne ceny ako notebook, kolobežka a outdoorová kamera.

Do súťaže sa prihlásilo deväť projektov z piatich škôl. Študenti popisovali najmä projekty ako cyklochodník, nemocnica, diaľnica, ekocentrum, obnova školy, či modernizácia električkových tratí.

• Prvé miesto získal projekt tímu tretiakov: Adam Durec, Tomáš Genčúr  a Mike Ďatko z Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči s názvom: Revitalizácia prírodno-ekologického centra Žabia cesta.

• Na druhom mieste sa umiestnil tím: Barbora Bulková, Olívia Lichvárová a Emma Soroková z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni s názvom: Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry Ľubovnianskej nemocnice, n. o.

• Tretie miesto získal tím: Jiří Hrešan, Vladimír Sklenár a Boris Gross z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni s názvom: Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa.

Hodnotné ceny odovzdá Úrad vlády SR žiakom a školám osobne. Výhercom gratulujeme a všetkým školám a študentom veľmi pekne ďakujeme za účasť!


Úrad vlády SR
29835