Jarný RoadTrip 2023 štartuje

17.03.2023

Po úspešnom minuloročnom Roadtripe Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov spúšťa v pondelok 20. marca 2023 zaujímavú aktivitu pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom Jarný RoadTrip 2023.

Cieľom Jarného RoadTripu 2023 je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v navštívenom regióne.

Základom aktivity sú prezentácie lektorov najmä o príkladoch dobrej praxe - čo konkrétne priniesli eurofondy pre mesto a jeho okolie. Počas prednášky sa študenti budú môcť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o úspechoch operačných programov na Slovensku.

Ďalšou časťou bude projekt Škola EÚ o fungovaní Európskej únie.
Súčasťou stretnutí so študentmi v regiónoch Slovenska bude aj atraktívna súťaž. Študenti dostanú za úlohu vyhľadať projekt z programového obdobia 2014 - 2020 vo svojom meste alebo regióne a popísať ho v detailnej správe. Správa by mala obsahovať operačný program, v rámci ktorého bol projekt realizovaný, rozpočet projektu aj skutočne vyčerpané finančné prostriedky a fotodokumentáciu. Súčasťou správy má byť aj cieľ projektu a najmä jeho prínos z hľadiska študentov.

Pre víťazov súťaže sú pripravené mimoriadne atraktívne ceny rozdelené do dvoch kategórií:

Pre školy:
1. cena ŠKOLA - 3x dataprojektor, 3x notebook
2. cena ŠKOLA - 2x dataprojektor, 2x notebook
3. cena ŠKOLA - 1x dataprojektor, 1x notebook

Pre každého člena víťazného tímu (tímy môžu byť maximálne trojčlenné):
1. cena - herný notebook
2. cena - elektrická kolobežka
3. cena - outdoorová kamera

Jarný RoadTrip 2023 odštartuje v pondelok 20. marca v Košiciach. Počas nasledujúcich dvoch týždňov navštívime ďalších deväť miest, a to Prešov, Bardejov, Starú Ľubovňu, Levoču, Banskú Bystricu, Topoľčany, Levice, Piešťany a Žiar nad Hronom, kde 31. marca  RoadTrip 2023 ukončíme.

Tešíme sa a na jeseň pripravujeme ďalšie prekvapenie. 

Odbor informovanosti a publicity
Úrad vlády SR

29710