Kancelária zboru poradcov

Agresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:PaedDr. Ján Kubík
E-mail:jan.kubik@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925193, 02/ 20925192
Fax: