Kandidáti na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa budú o post uchádzať pred komisiou a verejnosťou

05.06.2019

V dňoch 4. a 5. júna 2019 sa od 8:30 hodiny v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.  Ako sme verejnosť už informovali, záujem o tento post prejavilo 11 kandidátov, ktorí splnili všetky podmienky výzvy.
 
V utorok 4.júna 2019 bude komisiou vypočutých prvých 6 záujemcov  a v stredu 5. júna 2019  - 5 záujemcov – v abecednom poradí. Ich zoznam je zverejnený na webovom sídle Úradu vlády SR: https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/urad-na-ochranu-oznamovatelov/
 
Na uvedenej stránke sú v Dodatku č. 1 zverejnené aj kritériá pre výber kandidátov.Komisia bude sledovať najmä schopnosť kandidáta obhájiť svoju koncepciu rozvoja úradu, posudzovať jeho pracovné skúsenosti najmä z hľadiska ich relevancií vo vzťahu k poslaniu úradu, ale aj manažérske či komunikačné schopnosti kandidáta. Komisia bude mať následne  15 dní na rozhodnutie, ktorých dvoch záujemcov odporučí vláde SR. Výsledky verejného vypočutia majú pre vládu SR odporúčací charakter.
 
Aj verejnosť bude môcť klásť záujemcov otázky, ktoré sa budú týkať pôsobnosti úradu alebo smerovať k overeniu riadiacich schopností záujemcu. Komisia sa zhodla na tom, že otázky, ktoré nebudú spĺňať toto obsahové zameranie, nemusí predseda komisie pripustiť, a záujemca na nich nebude musieť odpovedať.  
 
Verejné vypočutie bude môcť verejnosť sledovať aj naživo – adresu včas sprostredkujeme.  
 
Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
26645