Kladenie a lepenie podlahovej krytiny a povrchová úprava stien v ÚZ Bystrica v Banskej Bystrici
Dátum zverejnenia: 31.10.2014