Kontakt

Kancelária Bezpečnostnej rady SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Telefón: riaditeľ 02/20925 136
Sekretariát: 02/20925 152
Podklady: 02/20925 152, 02/20925 452
 
Fax: 02/524 96 759,
E-mail: kancelariaBR@vlada.gov.sk