Kontakt

Kancelária Bezpečnostnej rady SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Telefón: riaditeľ 02/20925 772
Sekretariát: 02/20925 676
Podklady: 02/20925 676

E-mail: kancelariaBR@vlada.gov.sk
Dátum poslednej aktualizácie: 24.04.2023