Kontrola opatrení z plánu obnovy bude jednoduchšia, Úrad vlády SR a Úrad pre verejné obstarávanie podpísali dohodu o spolupráci

24.06.2022

Bratislava 24. júna 2022 – Pri využívaní prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR sa posilní transparentnosť a zefektívnia procesy kontroly dodržiavania pravidiel verejného obstarávania. Vyplýva to z dohody o spolupráci, ktorú uzavrel Úrad vlády SR s Úradom pre verejné obstarávanie.

Vzájomná spolupráca Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a Národnej implementačnej a koordinačnej autority (ďalej len „NIKA“) vymedzuje základné spôsoby spolupráce pri kontrole postupov verejného obstarávania, ktoré sú financované z prostriedkov plánu obnovy a riešení identifikovaných porušení zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa dohody platí, že ak NIKA, zodpovedné rezorty a ich podriadené organizácie zistia porušenie zákona o verejnom obstarávaní, môžu požiadať ÚVO o vykonanie kontroly. ÚVO na základe žiadosti vykoná kontrolu požadovaných verejných obstarávaní. ÚVO spätne informuje NIKA o právoplatnom rozhodnutí v konaní. Spolupráca zahŕňa tiež konzultáciu k možným problémom týkajúcim sa verejného obstarávania.

„Transparentnosť je pre tím plánu obnovy kľúčovou hodnotou  a prirodzenou súčasťou práce s verejnými zdrojmi, čoho dôkazom je aj užšia spolupráca s ÚVO. Uvedomujeme si riziká spojené s procesmi verejného obstarávania, preto ma teší, že nielen NIKA, ale aj rezorty a ich podriadené organizácie môžu využiť všetky pozitíva, ktoré spolupráca prináša,“ povedala generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Lívia Vašáková.

„Teší ma, že sa nám podarilo nastaviť ďalší efektívny systém kontroly zákaziek financovaných z európskych zdrojov. Dôraz sme kládli na to, aby sme systémom kontroly motivovali hlásiť sa do verejný súťaží, aby sme čím skôr dokázali zvýšiť životnú úroveň na Slovensku a dosiahnuť stanovené ciele v pláne obnovy.  Zjednodušený systém kontroly však znamená aj veľkú zodpovednosť pre všetkých, ktorí sa o tieto peniaze budú uchádzať, je to záväzok, aby k verejným peniazom pristupovali v súlade so zákonom, férovo a zodpovedne. Úrad totiž má nastavené aj nástroje pre postihovanie prípadných nekalých praktík. Na margo spolupráce so sekciou plánu obnovy by som sa chcel poďakovať pani Lívii Vašákovej za konštruktívny prístup pri nastavovaní mechanizmu kontroly zákaziek hradených z plánu obnovy. Spolupráca založená na odbornosti je totiž základným predpokladom pre prijímanie opatrení v prospech verejného záujmu,“ povedal predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.

Súčasťou plánu obnovy sú desiatky reforiem a investícií vo výške približne 6 miliárd eur. Spoločným cieľom všetkých opatrení je zlepšiť fungovanie Slovenska pre jeho obyvateľov a urobiť ho odolnejším do budúcnosti. Plán sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika; vzdelávanie; veda, výskum a inovácie; zdravie; efektívna verejná správa a digitalizácia. Kladie dôraz na udržateľnosť, zdravé životné prostredie, inklúziu vo vzdelávaní, modernú zdravotnú starostlivosť, zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj zdravé verejné financie.

29386