Korektúra prekladu jazykového textu v anglickom jazyku
Dátum zverejnenia: 30.01.2014