KOŠICE: Zrekonštruovanú hať Vyšné Opátske odovzdali do užívania

02.10.2015

Košice 2. októbra (TASR) – Zrekonštruovanú hať Vyšné Opátske, ktorá je súčasťou protipovodňovej ochrany Košíc, dnes slávnostne odovzdali do užívania. Hať na rieke Hornád je po rekonštrukcii vo výbornom technickom stave, je stabilnejšia, bezpečnejšia a pripravená zvládnuť veľké povodňové prietoky.

Celkové náklady na stavbu, ktorá sa začala v apríli tohto roku, boli 3,06 milióna eur. Na projekt bol schválený nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške 2,4 milióna eur.

Hať priamo pred záplavami ochráni približne 60 hektárov územia. Požadovanú kapacitu počas povodňových stavov, stabilitu a bezpečnosť hate zabezpečili práce na samotnej hati, štrkovom výpuste, odberných objektoch, elektrických rozvodoch či zabezpečovacích a výstražných zariadeniach, nechýbali terénne a sadové úpravy.

"V tejto chvíli môžem pokojne konštatovať, že Košičania sú po dnešku pred povodňami zase bezpečnejší. A to nie je koniec, robíme aj na ďalších stavbách, ktoré budú tvoriť komplexnú ochranu Košíc 21. storočia, ktorú pred dvoma rokmi tu v Košiciach prisľúbila vláda. Rok 2010 a ohrozenie Košíc povodňou tu už nechceme v žiadnom prípade dopustiť," povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Rekonštrukcia hate je v poradí piatou stavbou budovania rozsiahlej protipovodňovej ochrany Košíc na rieke Hornád, na ktorú vláda SR v októbri 2013 vyčlenila celkovo 40 miliónov eur. Po predchádzajúcej rekonštrukcii Ťahanovského mosta a troch objektov na pravom brehu Hornádu a v mestskej časti Džungľa sa v Košiciach pripravujú ďalšie stavby. Najnáročnejšia bude rekonštrukcia a rozšírenie hate v Ťahanovciach s odhadovanými nákladmi 18 miliónov eur. Vodohospodári budú rekonštruovať aj ďalší takmer dvojkilometrový úsek pravostrannej hrádze medzi dvoma úsekmi odovzdanými do užívania vlani za viac ako 5,2 milióna eur.

"Keď tieto opatrenia budú celé zrealizované, tak o dva, o tri roky môžeme hovoriť, že Košice sú prakticky chránené pred storočnou vodou," povedal dnes premiér Robert Fico. Rekonštruovanú hať označil za nádherne zmodernizované vodné dielo s modernou technológiou. "Verím, že Košičania po tom, ako sa urobí hrádza, budú vnímať tieto úpravy nielen ako niečo, čo je dôležité pre ich ochranu pred vysokými vodami, ale aj ako vynikajúcu príležitosť na relax a šport," dodal.

Okrem stavieb v Košiciach vodohospodári finišujú na takmer dvoch desiatkach protipovodňových stavieb na celom Slovensku. Ide napríklad o hrádzu pri Komárne alebo kritické miesta v okolí Starej Ľubovne. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je do roku 2020 vyčlenených na protipovodňovú ochranu približne 400 miliónov eur.


Brífing po odovzdaní rekonštruovanej hate Vyšné Opátske do užívania18952