Lepší prístup k pitnej vode pre viac obcí

15.11.2017

Dávame do pozornosti  zverejnenie výzvy Ministerstva vnútra SR pod názvom  PRÍSTUP K PITNEJ VODE  na webovej stránke http://www.minv.sk/?OPLZ , kde o nej nájdete aj viac informácií a podrobností.   Výzva, ktorá  je určená pre  1043 obcí zaradených do  Atlasu rómskych komunít,  podporí projekty s témou, ktorá je súčasťou akčných plánov väčšiny najmenej rozvinutých okresov.  Aj touto výzvou sa napĺňa ďalší krok k synergickej podpore kompletného rozvoja okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti nielen prostredníctvom regionálnych príspevkov, ale – ako aj v prípade aktuálnej výzvy - zo zdrojov EÚ.