> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 16.05.2023 do 24.10.2023

Ľudovít Ódor


predseda vlády SR

Úrad vlády SR