Marketingový prieskum trhu na konci programového obdobia 2007-2013 zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti na Slovensku
Dátum zverejnenia: 28.10.2015