Medzinárodná komisia vyberala členov Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

05.10.2022

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie bude mať nové zloženie. Okrem predsedu vlády a štyroch ministrov ju obsadí desať nezávislých odborníkov na vedu, výskumné a inovačné prostredie, technologické firmy a priemyselné inovácie. Kandidátov z nominácií vyberala 5. októbra medzinárodná expertná komisia, v ktorej sú aj bývalý hlavný poradca pre vedu írskej vlády či bývalá investorka a docentka na King’s Business School v Londýne.

Na základe verejnej výzvy Úradu vlády SR bolo nominovaných celkovo 75 kandidátov z vedeckého a podnikateľského prostredia. S cieľom zabezpečiť nezávislosť a kvalitu hodnotenia, predseda vlády SR zriadil šesťčlennú nezávislú hodnotiacu komisiu, zloženú z expertov v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a rizikového kapitálu. Úlohou komisie bolo nestranne a odborne posúdiť nominovaných kandidátov a vytvoriť pre predsedu vlády SR zoznam odporúčaných kandidátov pre členstvo v rade. Predseda vlády v nasledujúcich dňoch predloží na schválenie vláde návrh desiatich nových členov rady. 

Členmi výberovej komisie sú:

Mark Ferguson - Predseda predstavenstva Európskej rady pre inovácie. Bol hlavným vedeckým poradcom (Chief Scientific Adviser) írskej vlády a generálnym riaditeľom Science Foundation Ireland.

Peter Gajdoš – Partner fondu rizikového kapitálu Fifth Wall so zameraním na zelené technológie, pôsobiaci v Silicon Valley. Pôsobil aj ako výkonný riaditeľ a portfóliový manažér v Presidio Partners v USA, kde sa zameriaval na klimatické a biotechnologické investície.

Štepán Jurajda - Štátny tajomník Ministerstva vedy a inovácií Českej republiky. Pôsobil ako vedec a riaditeľ Národohospodárskeho ústavu Českej akadémie vied a profesor ekonómie v Centre pre ekonomický výskum Univerzity Karlovej (CERGE-EI).

Robyn Klingler-Vidra – Prodekanka pre globálnu angažovanosť a profesorka odboru podnikanie a udržateľnosť na King´s College London. Viedla medzinárodné štúdie o inovačnej politike pre Ázijskú organizáciu produktivity, Innovate UK a Rozvojový program OSN.

David Price - Bývalý prorektor pre výskum na University College London (UCL) a profesor fyziky minerálov. Pôsobí aj ako člen Academia Europaea, Geologickej spoločnosti v Londýne a je voleným členom Americkej geofyzikálnej únie a Mineralogickej spoločnosti USA.

Vladimír Šucha – Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Pred nástupom do Európskej komisie zastával rôzne funkcie v oblasti európskych a medzinárodných záležitostí a v minulosti viedol Joint Research Center Európskej komisie.

Nových členov Rady bude schvaľovať vláda SR na jednom z najbližších zasadnutí a nové zloženie bude Úrad vlády SR komunikovať na svojom webovom sídle a prostredníctvom tlačovej správy.

Úrad vlády SR

29512