MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SR

Pribinova 25
811 09 Bratislava
Telefón:
E-mail: vicepremierka@mirri.gov.sk
Internetová stránka: https://www.mirri.gov.sk