MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5926 6111 Fax: 02/ 59 266 311
E-mail: tlacove@land.gov.sk
Internetová stránka: http://www.mpsr.sk/