> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 04. 2012 do 23. 03. 2016

Miroslav Lajčák


podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SRDátum narodenia 20. marec 1963
Miesto narodenia Poprad
Vzdelanie Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, Fakulta  
medzinárodných vzťahov
  Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
  Európske Centrum pre bezpečnostné štúdie G. Marshalla v
Garmisch-Partenkirchen
 
Profesionálna kariéra:
 
4. apríla 2012  –                   podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister
zahraničných vecí Slovenskej republiky
december 2010 – apríl 2012   výkonný riaditeľ pre Európu a Strednú Áziu, Európska
služba pre vonkajšiu činnosť, Brusel
január 2009 – júl 2010 minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
júl 2007 – január 2009 vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva a
osobitný predstaviteľ Európskej únie v Bosne a Hercegovine, Sarajevo
2006                       osobný vyslanec vysokého predstaviteľa Európskej únie
pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javiera Solanu
pre organizáciu referenda o nezávislosti Čiernej Hory
2005– 2007                           generálny riaditeľ pre politické záležitosti Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky
2005 vedúci Stáleho sekretariátu pre prípravu stretnutia prezidentov Ruskej federácie a USA v Bratislave
2001 – 2005 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej
republiky pre Juhosláviu (neskôr Srbsko a Čiernu Horu),
Macedónsko a Albánsko so sídlom v Belehrade
1998 – 2001 riaditeľ kancelárie ministra zahraničných vecí Slovenskej
republiky
1999 – 2001 osobitný asistent zvláštneho splnomocnenca generálneho tajomníka OSN pre Balkán
1994 – 1998 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Japonsku
1994 riaditeľ kancelárie predsedu vlády Slovenskej republiky
1993 riaditeľ kancelárie ministra zahraničných vecí  Slovenskej republiky
1991 – 1993 Veľvyslanectvo Českej a Slovenskej federatívnej republiky v Moskve, od 1. januára 1993   Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve
1988 – 1991 Ministerstvo zahraničných vecí Českej a Slovenskej federatívnej republiky v Prahe