MŠVVaŠ vyhlási štyri výzvy, pôjde o rozširovanie kapacít škôl a debarierizáciu

24.08.2022

Bratislava 24. augusta (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlási počas stredy z Plánu obnovy a odolnosti SR štyri výzvy. Zamerané sú na rozširovanie kapacít materských a základných škôl, debarierizáciu stredných škôl a odstránenie dvojzmennej prevádzky. Počas stredajšej tlačovej konferencie to uviedli premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Premiér opätovne pripomenul, že školstvo je jednou z dvoch priorít tejto vlády. "Vyčlenili sme takmer jednu miliardu eur v Pláne obnovy a odolnosti SR na školstvo," povedal. Minister školstva zhrnul, že po výzvach na doučovanie, preplatenie poplatkov za školské kluby detí pre znevýhodnených žiakov, asistentov do škôl, zavedení zdravotníckeho pracovníka v školách rezort školstva predstavil ďalšie štyri zásadné výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú určené na rozvoj regionálneho školstva. "Boli sme jeden z prvých rezortov, ktorý z plánu obnovy začal čerpať financie a pokračujeme v tom pomerne rýchlo. Rovnako aj v dnešných štyroch výzvach, ktoré vyhlasujeme, sa sústreďujeme na materské, základné aj stredné školy," opísal Gröhling.

Prvá výrazná podpora je určená na dobudovanie kapacít v materských školách. "Cieľom je vytvoriť približne 12.300 miest v materských školách," uviedol minister školstva. Okrem toho sa má dosiahnuť v obnovených priestoroch aj úspora primárnej energie minimálne 30 percent. O podporu môžu žiadať všetci zriaďovatelia. Financie sú určené na rekonštrukciu, modernizáciu, prístavbu, nadstavbu, výbavu jedálne či vybavenie tried. Alokácia na túto výzvu je 70 miliónov eur.

Druhá výzva je zameraná na podporu základných škôl a rozšírenie ich kapacít, na ktorú je vyčlenených takmer 34 miliónov eur. O finančné prostriedky z tejto výzvy môžu tiež žiadať všetci zriaďovatelia a výdavky sú určené rovnako ako pri budovaní kapacít v materských školách.

Výzva bude zameraná aj na odstránenie dvojzmennej prevádzky v školách. Podľa ministra školstva sa toto opatrenie môže dotknúť viac než 6300 žiakov vo viac ako 400 triedach, ktorí ešte navštevujú školy na dve zmeny. "Zámerom výzvy je odstrániť dvojzmennú prevádzku a v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu aspoň 30 percent," povedal minister. Alokácia na túto výzvu je vo výške 34,6 milióna eur. 

Štvrtá výzva je určená na debarierizáciu stredných škôl, určených je na nich viac ako 32 miliónov eur. "Cieľom tejto výzvy je spraviť naše stredné školy bezbariérovými a prístupnými pre všetkých, aby aj žiaci so zdravotným znevýhodnením mohli dostať vzdelanie v čo najlepších podmienkach," doplnil Gröhling. Žiadať môžu samotné stredné školy alebo ich zriaďovatelia. Prostriedky budú využité na stavebné úpravy potrebné na debarierizáciu.

Ku všetkým výzvam a kritériám dali súhlasné stanovisko aj Národná implementačná a koordinačná autorita a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

29436