MUDr. Štefan Hudec

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky


Narodený: 3. februára 1966, Bratislava
Národnosť: slovenská
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Stav: ženatý

Vzdelanie:

1980 - 1984 Gymnázium J. Hronca, Bratislava,
1984 - 1989 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odbor stomatológia

Profesionálna prax:

1989 - 1990 asistent, II. stomatologická klinika, Bratislave
1991 - 1995 stomatológ, NsP Nitra
1995 - 1999 privátny stomatológ, Nitra
1994 - 2000 súkromný podnikateľ
2000 - 2002 riaditeľ ústrednej kancelárie SDKÚ
2002 - 2005 vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

Jazykové znalosti:
anglicky – plynulo 253