Na úrade vlády sa stretla hodnotiaca komisia pre výber kandidátov do Rady ÚVO

26.05.2020

V utorok 26. mája sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo stretnutie hodnotiacej komisie pre výber kandidátov do Rady Úradu pre verejné obstarávanie. V pondelok 1. júna 2020 úrad vlády zverejní výzvu na predkladanie materiálov od potenciálnych uchádzačov na kandidátov do Rady ÚVO a taktiež zverejní všetky podmienky, ako aj tému projektu, ktorý budú uchádzači vypracovávať. Požadované materiály musia uchádzači doručiť do 22. júna 2020.

Členmi hodnotiacej komisie sú:
Július Jakab, vedúci Úradu vlády SR
Matej Stuška, Iniciatíva za vládu zákona
Pavol Kováčik, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Štefan Gregor, Združenie miest a obcí Slovenska
Jozef Viskupič, Združenie samosprávnych krajov SK8
Ján Kovalčík, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko
Matej Kurian, Útvar hodnoty za peniaze
Ivan Šramko, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Rada ÚVO je jedným z orgánov úradu, ktorého členmi sú predseda úradu, dvaja podpredsedovia úradu a šesť ďalších členov, ktorých vymenováva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Rada ÚVO je druhostupňovým odvolacím orgánom Úradu pre verejné obstarávanie. Rada preskúmava rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, voči ktorým bolo podané odvolanie, ako aj rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Členovia rady sú z externého odborného prostredia, vyberaní prostredníctvom verejného vypočutia a menovaní vládou SR.

27623