Nadlimitná verejná súťaž "Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky"
Dátum zverejnenia: 28.02.2012