NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR

Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Telefón: 02/ 55 42 30 69 02/ 55 42 46 28 fax: 02/ 55 42 30 05
E-mail: info@nku.gov.sk
Internetová stránka: http://www.nku.gov.sk/