Nákup, dodávka, montáž podlahovej krytiny ( koberce) v Účelovom zariadení Bystrica – zákazka zrušená
Dátum zverejnenia: 29.09.2014