14.05.2014

Návrh programu 64. zasadnutia BR SR - 14. mája 2014

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete so zameraním na aktuálnu situáciu na Ukrajine
(ústne informácie)

2. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o obrannej spolupráci

3. Rôzne

Utajované materiály:

I. Návrh hodnotenia bezpečnostnej situácie
Stupeň utajenia dôverné

II. Návrh koncepcie rozvoja vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
Stupeň utajenia vyhradené

Kancelária BR SR