26.05.2014

Návrh programu 66. zasadnutia BR SR - 28. mája 2014

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)

2. Zámer zriadenia stáleho situačného centra Slovenskej republiky pre vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete

3. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2013

4. Návrh na zebezpečenie prípravy vykonania a vyhodnotenia cvičenia kybernetickej ochrany NATO Cyber Coalition 2014

5. Politika, zásady a stratégia ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti

6. Rôzne

Utajovaný materiál :
I. Hodnotenie rizík pre kritickú infraštruktúru v Slovenskej republike v súvislosti s vývojom na Ukrajine

Kancelária BR SR