23.10.2014

Návrh programu 69. zasadnutia BR SR - 22. októbra 2014

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete so zameraním na šíriaci sa vírus EBOLA a na ISIS (ústne informácie)

2. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci v oblasti obrany

3. Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci september z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014 a úlohy č. 3 v mesiaci október z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014

4. Rôzne

Utajovaný materiál:
I. Návrh na obstaranie taktických dopravných lietadiel C-27J Spartan
Stupeň utajenia: Vyhradené

Kancelária BR SR