08.12.2014

Návrh programu 72. zasadnutia BR SR - 10. december 2014

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete

2. Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2015

3. Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie na rok 2015

4. Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2015

5. Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2015

6. Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie Resolute Support v Afganistane

7. Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebou zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl k 31. decembru 2015

8. Rôzne

Kancelária BR SR