26.01.2015

Návrh programu 73. zasadnutia BR SR

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete (ústne informácie)

2. Návrh na vyčlenenie príspevku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
do okamžitých záloh pre operáciu EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine
od 1. februára 2015 do 31. decembra 2015

3. Návrh – Zákon z ...2015 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Rôzne

Utajovaný materiál:
I. Štúdia uskutočniteľnosti Situačného centra SR
stupeň utajenia: Dôverné

Kancelária BR SR