08.06.2015

Návrh programu 77. zasadnutia BR SR - 10. jún 2015

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete

2. Návrh na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine

3. Návrh na vykonanie cvičenia krízového manažmentu INEX 5 v Slovenskej republike a jeho zabezpečenie

4. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2014

5. Správa z kontroly zabezpečenia lôžok pre plnenie úloh hospodárskej mobilizácie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti určených ako subjekty hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR

6. Rôzne

Utajovaný materiál:

I. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu „Príprava SR na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí SR“

II. Návrh - Správa o postupe vyraďovania jadrových elektrární

Kancelária BR SR