06.07.2015

Návrh programu 78. zasadnutia BR SR - 8. júl 2015

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z.

3. Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015

4. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, uložených ministrovi obrany Slovenskej republiky

5. Návrh Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR ako aktualizácia strategického dokumentu Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR

6. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru Bezpečnostnej rady SR

7. Rôzne

Utajovaný materiál:

I. Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2014

Kancelária BR SR