31.08.2015

Návrh programu 80. mimoriadneho zasadnutia BR SR - 31. augusta 2015

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete so zameraním na riešenie migračnej krízy (ústne informácie)

Kancelária BR SR