13.10.2015

Návrh programu 81. zasadnutia BR SR - 14. októbra 2015

1. Riešenie problematiky migrácie

Kancelária BR SR