26.10.2015

Návrh programu 82. zasadnutia BR SR - 28. októbra 2015

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete (ústne informácie)

2. Návrh na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2016

3. Informácia o priebežnom doplňovaní položiek pohotovostných zásob štátu podľa § 19 ods. 6 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4. Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov

5. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru a členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

6. Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v tíme pre integráciu síl NATO/NATO Force Integration Unit

7. Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2015

8. Rôzne

Kancelária BR SR