11.11.2015

Návrh programu 83. zasadnutia BR SR per rollam - november 2015

1. Návrh na aktualizáciu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 397 z 8. júla 2015 v znení uznesení vlády Slovenskej republiky č. 473 z 26. augusta 2015 a č. 585 z 28. októbra 2015 (Vyhradený)

Kancelária BR SR