16.11.2015

Návrh programu 84. mimoriadneho zasadnutia BR SR 14. a 18. novembra 2015

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)
2. Informácie o stave legislatívy v boji proti terorizmu a ďalšie opatrenia
(ústne informácie)

Kancelária BR SR