23.11.2015

Návrh programu 85. zasadnutia BR SR - 25. novembra 2015

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)

2. Informácia o príprave technických a personálnych opatrení v oblasti boja proti terorizmu

3. Legislatívny zámer opatrení v oblasti boja proti terorizmu

4. Návrh na odvolanie a vymenovanie člena výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

5. Informácia o vyhlásení obmedzeného vzdušného priestoru na východnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou

6. Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2016

7. Rôzne

Kancelária BR SR