25.01.2016

Návrh programu 87. zasadnutia BR SR - 27. januára 2016

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
(ústne informácie)

2. Návrh na vymenovanie predsedov a členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

3. Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2016

4. Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2016

5. Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2016

6. Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2016

7. Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2016

8. Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2016

9. Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2016

10. Rôzne

Kancelária BR SR