22.03.2016

Návrh programu 89. mimoriadneho zasadnutia BR SR - 22. marca 2016

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete v súvislosti s udalosťami v Bruseli
(ústne informácie)
2. Rôzne

Kancelária BR SR