Navýšené dotácie Envirofondu aj pre najmenej rozvinuté okresy

25.01.2018

Ministerstvo životného prostredia chce tento rok z Envirofondu zvýšiť podporu pre budovanie kvalitnej vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry, opatrenia na zmiernenie následkov sucha ale aj zatepľovanie verejných budov, najmä obecných úradov, materských a základných škôl či verejných knižníc. Suma podpory je z pôvodného rozpočtu na rok 2018 navýšená o 37 miliónov eur, pričom osobitná pozornosť má byť venovaná najmenej rozvinutým okresom, ktoré tak môžu zlepšiť kvalitu života svojich občanov. Viac informácií na: http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2018/tlacove-spravy-januar-2018/do-regionov-pojde-z-envirofondu-13-milionov-eur-viac-ako-vlani.html .

Vláda SR schválila príslušný materiál na svojom zasadnutí v stredu 24.januára 2018. Dokument je dostupný na http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27202