Nitra, stretnutie so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja a jeho regionálnych rozvojových agentúr

26.09.2018


Dňa 26.9.2018 sa zástupcovia odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR zúčastnili na stretnutí so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a regionálnych rozvojových agentúr (RRA) pôsobiacich na území NSK za účelom vyhodnotenia spolupráce za uplynulý polrok. Zástupcovia Úradu vlády SR boli oboznámení so spôsobom financovania a obsahom činnosti 7 regionálnych rozvojových agentúr v NSK. Medzi účastníkmi prebehla živá diskusia na tému ďalšieho pôsobenia, úloh, územnej pôsobnosti, funkcií a financovania týchto agentúr na Slovensku aj v súvislosti s pripravovanou Víziou a Stratégiou rozvoja SR a jej územným dosahom. Stretnutie bolo veľmi prínosné pre získanie informácií o kladoch a nedostatkoch momentálneho postaveniaagentúr v kraji, ktorý má spoluprácu s nimi nastavenú systémovo.