Od 15. mája pôsobí na Slovensku nová vláda

15.05.2023

V pondelok 15. mája 2023 sa na Úrade vlády SR v Bratislave po prvýkrát stretli členovia novej poverenej vlády. Predseda vlády Ľudovít Ódor predstavil princípy, ktoré bude nový kabinet pri výkone svojej funkcie dodržiavať.
 
Prvým princípom je pokoj, druhým odbornosť. „Nie sme politici, no máme silnú ambíciu posunúť krajinu dopredu tak veľmi, ako sa v takom krátkom čase dá. Zázraky nespravíme, očakávajte, že zabezpečíme riadny chod štátu do férových volieb. Konštruktívne a jednotne,“ uviedol predseda vlády.
 
„Treťou prioritou je budúcnosť,“ pokračoval Ľudovít Ódor. Vláda podľa jeho slov nebude len kúriť a svietiť, ale okrem riešení aktuálnych problémov chce klásť dôraz na budúcnosť a na konkurencieschopnosť Slovenska.
 
Štvrtou prioritou je spájanie. „Chceme rešpektovať rôznorodosť. Nebudeme prilievať olej do ohňa otváraním citlivých kultúrnych tém, ktoré nás často rozdeľujú na „my“ a „tí ostatní“. Budeme prinášať témy, ktoré nás spájajú, kde máme všetci spoločný záujem,“ povedal premiér.
 
Piatou prioritou je podľa slov predsedu vlády služba krajine. „Budeme budovať na dobrých veciach, ktoré boli naštartované, chceme viesť konštruktívny dialóg s politickými stranami aj na konci volebného obdobia, aby vedeli, do čoho idú, a do programového vyhlásenia nedávali nereálne veci. Úspech krajiny je úspechom každého z nás,“ vyhlásil Ľudovít Ódor.
 
Novovymenovaný predseda vlády pomenoval aj jeho vlastné priority. Medzi krátkodobé patrí riadny chod štátu do volieb, zodpovedný rozpočet na budúci rok a pokračovanie proeurópskej zahraničnej politiky. Ako svoje dlhodobé priority označil efektívne využívanie peňazí z fondov Európskej únie, udržanie aj prilákanie talentov a zamedzenie odlivu mozgov do zahraničia a v neposlednom rade pomoc slabším. „Za krátky čas pôsobenia našej vlády urobíme maximum, aby sme k rozvoju Slovenska prispeli,“ uzavrel premiér.
29794