Odbor vládnej agendy

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:
E-mail:
Telefóny:02/ 20925130, 02/ 20925170
Fax: