Odbor vládnej agendy

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Ing. Lucia Greškovitsová, MBA
E-mail:lucia.greskovitsova@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925130
Fax: