Odborná komisia odporučila za kandidátku na člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku Katarínu Kaszasovú

19.06.2023

V priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave sa dnes, v pondelok 19. júna 2023 uskutočnilo verejné vypočutie kandidátov na člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku. Záujem o pozíciu prejavilo 8 kandidátov, ktorých vypočula odborná komisia.

Odborná výberová komisia hodnotila uchádzačov prostredníctvom bodovacieho systému, na jeho základe sa komisia jednohlasne uzniesla, že vláde SR za člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku odporúča Katarínu Kaszasovú.

Viac informácií o verejnom vypočutí, ako aj detaily hodnotenia jednotlivých kandidátov sú k dispozícii tu: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-eda/
29851