Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení, odborné prehliadky nízkotlakových kotolní a servis plynových zariadení
Dátum zverejnenia: 12.01.2024
Lehota na predkladanie ponúk: do 19.1.2024 do 10:00 hod.