Odborníci na verejné obstarávanie sa môžu prihlásiť na členstvo v Rade ÚVO

22.09.2021

Úrad vlády SR hľadá kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač musí okrem formálnych záležitostí spĺňať minimálne 5 ročnú prax vo verejnom obstarávaní. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 28. septembra 2021.

Bližšie informácie o podmienkach prihlásenia sú tu: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-clena-rady-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2021/

Rada Úradu pre verejné obstarávanie rozhoduje napríklad aj o najdôležitejších odvolaniach pri tendroch. Rada má deväť členov. Členmi rady sú predseda úradu, dvaja podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Bližšie informácie o Rade ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/rada-uradu-371.html

Tlačový odbor Úradu vlády SR28853